Een website maken!

Een website maken doe je met behulp van HTML en CSS. Met HTML geef je structuur aan de elementen op een webpagina en met CSS kun je deze elementen vormgeven. In deze workshop leren kinderen met behulp van HTML en CSS hun eigen site te maken. Ze kunnen zelf een thema kiezen en bijvoorbeeld een webpagina maken over hun hobby of sport.

Met HTML geef je dus structuur aan een website. Kinderen leren wat een ‘tag’ is, wat nodig is om de structuur op te zetten om tekst en afbeeldingen op een pagina weer te geven. Met CSS leren ze hoe je de website kan vormgeven. Kinderen leren hoe ze met een property kunnen aangeven waar de tekst of de afbeelding moet komen te staan, wat de afmetingen zijn en wat bijvoorbeeld de kleur van het lettertype moet zijn.

Workshop website maken

Met deze workshop leren kinderen hoe je de structuur van een HTML pagina opzet en hoe je met behulp van CSS deze kan vormgeven. Zo weten ze straks wat een ‘tag’ is en wat een ‘property’ is. Ze kunnen tijdens de workshop gelijk aan de slag om een webpagina over een onderwerp naar keuze te maken. Ze kunnen kiezen om een school thema uit te werken of een sport of hobby. Na afloop van de workshop hebben ze een informatieve website gebouwd en weten ze hoe ze hun site verder kunnen ontwikkelen. Veel informatie is te vinden op de site van W3Schools.

De workshop is geschikt voor kinderen in groep 7 en 8 en bestaat uit een reeks van 4, 6 of 8 lessen. Afhankelijk van het aantal lessen kunnen er meer of minder onderwerpen aan bod komen. Er is een samenwerkingsverband met CodeQube. Met behulp van deze methode wordt het werken met HTML en CSS nog inzichtelijker en makkelijker.

 

Website maken

Website maken

Kerndoelen

De volgende kerndoelen worden ondersteund:

Kerndoel 23

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. Dit komt aan bod bij het maken van de indeling van een webpagina.

Kerndoel 24

De leerlingen leren praktische rekenkundige problemen op te lossen. Ze leren redeneringen helder weer te geven. Dit is nodig om te beredeneren hoe hoog en hoe breed elementen op de pagina worden weergegeven.

Kerndoel 25

De leerlingen leren hun aanpak bij het oplossen van rekenkundige problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten. Een voorbeeld hiervan is het rekenen in pixels en de betekenis van de hoogte en de breedte.