Visie

App kids Studio is een partner voor scholen en organisaties waar de visie op digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden op de agenda staat. Met bijna 25 jaar ervaring in de ICT sector kan App Kids Studio zowel workshops verzorgen voor de leerlingen als voor de docenten. De visie van App Kids Studio is gebaseerd op het gedachtengoed dat gepubliceerd is door Kennisnet en zal hieronder uiteen worden gezet.

  21e eeuwse vaardigheden

  Media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven, het is overal en altijd aanwezig en er wordt volop door iedereen mee geëxperimenteerd. Bovendien komt de meeste informatie bij ons binnen via de media. Kinderen hebben daarom kennis en vaardigheden nodig om actief deel te nemen aan deze nieuwe ontwikkelingen. Het is niet voor niets dat veel scholen zich aan het oriënteren zijn op het aanbieden van de 21e eeuwse vaardigheden. De 21e eeuwse vaardigheden worden ook wel 21st century skills genoemd. Ook programmeren is een 21st century skill.

   

  Model 21e eeuwse vaardigheden

  Model 21e eeuwse vaardigheden

   

  App Kids Studio biedt workshops aan om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van deze 21e eeuwse vaardigheden. De workshops hebben een oplopende moeilijkheidsgraad, zodat kinderen elke keer weer wat nieuws leren. Kinderen leren zo op een leuke manier nieuwe vaardigheden onder het motto: Leren is Leuk!

  Bovendien komen in de workshops ook zaken als taalvaardigheid, Nederlands en Engels, rekenen en creatieve en muzikale vaardigheden aan bod. De workshops vinden plaats op school of in de bibliotheek van de betreffende woonplaats.

  Digitale geletterdheid

  Wat is digitale geletterdheid? Het SLO vindt dat iemand digitaal geletterd is als diegene de volgende vaardigheden beheerst: ICT basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Deze vaardigheden worden hier nader beschreven.

  ICT-basisvaardigheden. Dit zijn vaardigheden die nodig zijn om goed met computers om te gaan. Eenvoudige voorbeelden hiervan zijn het verzenden van een email, het aanmaken van een account op een website en het opslaan van bestanden op de computer.

  Computational thinking. Problemen op een zodanige manier kunnen formuleren dat het mogelijk is om deze met behulp van een computer op te kunnen oplossen. Deze vaardigheid betreft het hebben van een basiskennis op het gebied van de werking van computerprogramma’s en het programmeren. 

  Informatievaardigheden. Deze vaardigheid helpt bij het zoeken, vinden, beoordelen en verwerken van online informatie. Hierbij wordt gelijk aan “google” gedacht, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden.

  Mediawijsheid. Het bewust, kritisch en actief bezig zijn met alle beschikbare media. Hieronder valt ook het omgaan met social media. Wat zet je wel en wat zet je niet on-line. Wat is je digitale footprint?

  Deze vier vaardigheden die onder de noemer digitale geletterdheid vallen, maken ook onderdeel uit van de 21e eeuwse vaardigheden. Het zijn belangrijke pijlers om op verder te bouwen. De andere 21e eeuwse vaardigheden vallen meer onder de zogenoemde “soft-skills”. Deze komen vanzelf aan bod als er met digitale geletterdheid aan de slag wordt gegaan.

  Doelgroep

  App Kids Studio richt zich op het lesgeven aan kinderen op de basisschool. Echter het overbrengen van kennis aan docenten is veel doelmatiger. Zij kunnen de kennis dan immers zelf aan de leerlingen doceren. Daarom is er ook een traject voor onderwijzers.

  App Kids Studio is aangesloten bij Mediawijsheid; een netwerkorganisatie dat zich inzet om de mediawijsheid op scholen te bevorderen.

  logo mediawijzernet