Programmeren in Scratch!

Logo Scratch

App Kids Studio heeft een serie programmeer lessen in Scratch ontwikkeld voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool. De kinderen leren elke les iets nieuws en komen steeds een stapje verder in het leren programmeren. De leerlingen worden uitgedaagd om zelf een eigen game te maken.

Doelgroep: Leerlingen in groep 5, 6, 7 en 8

Workshop: Kinderen leren programmeren in Scratch

Leerdoelen:

  • Kinderen leren programmeren
  • Kinderen leren oplossingsgericht denken
  • Kinderen leren hoe je een computerspelletje maakt

Leermiddelen: Computer en lesmateriaal

Duur: 1,5 a 2 uur

Locatie: Op de school

Scratch is een leuke en gebruiksvriendelijke programmeeromgeving die heel geschikt is voor beginnende programmeurs. In plaats van eindeloze regels programmeercode te typen, maak je gebruik van gekleurde blokken die je onder elkaar kunt plakken. De online omgeving bevat ook achtergronden en afbeeldingen die je in het project kan gebruiken.

Programmeren in Scratch

Programmeren in Scratch

Scratch

In de eerste les programmeren de leerlingen hun eigen spel! Ze maken kennis met begrippen als de x-as en de y-as en ze laten een figuurtje over het speelveld bewegen. De kinderen zijn enthousiast als het ze lukt om hun figuur middels de pijltjestoetsen op het toetsenbord over het scherm te laten bewegen.

In de tweede les maken ze kennis met de cirkel en de graden van een cirkel en hoe ze dit toe kunnen passen bij het maken van een spelletje. Ze leren nu ook wat een variabele is.

In de volgende lessen herhalen de kinderen steeds wat ze in de eerdere lessen hebben geleerd, maar steeds op een andere manier. Tevens komen er elke keer nieuwe zaken bij. Zo leren ze hoe ze bijvoorbeeld een nieuw level bij een spel kunnen inbouwen.

Na 4, 6 of 8 lessen hebben ze de alle ins en outs van Scratch onder de knie en kunnen zelf hun eigen spel gaan verzinnen.

Kerndoelen

De volgende kerndoelen worden ondersteund:

Kerndoel 23

De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24

De leerlingen leren praktische en formele rekenkundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25

De leerlingen leren hun aanpak bij het oplossen van rekenkundige problemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32

De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33

De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten. Een voorbeeld hiervan is de betekenis van de x en y as.