Apps voor kinderen

App Kids Studio ontwikkelt educatieve apps voor kinderen. De apps zijn kids-proof! Om te voorkomen dat kinderen bloot gesteld worden aan reclame uitingen die niet voor kinderen bedoeld zijn, zijn de apps van App Kids Studio betaalde apps zonder reclame. Tevens is er geen sprake van in-app aankopen zodat er geen onverwachte uitgaven plaats vinden. Als laatste zit er een codeslot in de apps zodat kinderen niet onbedoeld op het internet terecht komen.

Logopedie Apps

De Logopedieapps zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Logopedie praktijk Oosterwijk en App Kids Studio. De apps zijn ontwikkeld om kinderen te helpen met het leren van verschillende klanken, zoals de /sp-/ en de /st-/ klankcombinatie.

Logopedie-sp

App icon Logopedie sp klank

App icon Logopedie sp klank

De app gaat over spook en spin in het spookhuis. Het jonge kind wordt voorgelezen door een professionele logopediste. Het kind leert zo de /sp-/ klankcombinatie te herkennen en goed uit te spreken. 

De app:
– leert uw kind nieuwe woorden.
– laat een klank extra vaak aan uw kind horen. 
– biedt korte zinnen aan, afgestemd op het taalniveau van uw kind.

Deze app is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Logopedie-st

App icon Logopedie st klank

App icon Logopedie st klank

De app gaat over een stier in de stal en is helemaal gericht op de /st-/ klankcombinatie. De stier ziet een stoel in de stal staan en dat zorgt voor een leuk verhaaltje waardoor uw kind met plezier deze woorden zal gaan oefenen.

Breuken Bakken

Breuken bakken

App icon Breuken Bakken

De app helpt kinderen met het leren van breuken en bevat 250 sommen. Na elke som zie je of je de som goed of fout hebt gemaakt door middel van een animatie.

De app is bedacht door leerlingen uit groep 7 en 8 van Villa Kakelbont in samenwerking met App Kids Studio.

Er zijn 3 levels beschikbaar met in totaal 7 rondes. Kinderen leren op basis van taarten en taartpunten een breuk herkennen. Bijvoorbeeld: Bij 1/3 krijg je een taart met 3 taartpunten te zien, waarbij de leerling dan 1 punt moet aanklikken. Na elke som zie je gelijk of het goed of fout is en kun je de som nakijken. Elke ronde bevat 10 sommen. Na elke ronde krijgt de leerling feedback over hoeveel sommen goed of fout zijn.

Polly de Pinguïn

Polly de Pinguïn bestaat uit een aantal apps waarbij kinderen woorden leren herkennen, leren tellen en vormen leren herkennen.

Polly de Pinguïn

App icon Polly de Pinguin

Polly de Pinguïn gaat op reis is een educatieve app, speciaal ontwikkeld voor peuters, kleuters en kinderen in groep 1 t/m 4. Een app om samen te ontdekken door ouder en kind of alleen door de wat oudere kinderen. Elke bladzijde bevat een verhaal en wordt ondersteund door leuke animaties, waardoor uw kind de nieuwe woorden beter onthoudt. Voor kinderen in groep 3 en 4 is de app een aanvulling in het zelfstandig leren lezen. De app is beschikbaar in het Nederlands en Engels.

De app is “kids-proof!” Dit betekent dat uw kind niet in aanraking komt met ongewenste reclame en er geen in-app aankopen kunnen worden gedaan.

Appstore

Ga naar de App Store

icon playstore

Ga naar de Google Play Store